Dokumenty informacyjne

Zapytanie ofertowe nr 01/2015

2015-06-01

Firma Clochee sp. z. o. o. planuje realizację projektu pt: „Innowacyjne metody aplikacji substancji aktywnych w masie kosmetycznej”. Projekt ma dotyczyć opracowania i wdrożenia do sprzedaży kosmetyków naturalnych z zastosowaniem miko i nanokapsułek jako nośników wybranych substancji aktywnych w masie kosmetycznej.

W związku z powyższym firma Clochee zaprasza do składania ofert na usługę: Opracowanie innowacyjnych metod immobilizacji substancji aktywnych i tworzenie nano- i mikrokapsułek.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZAMÓWIENIE: Opracowanie innowacyjnych metod immobilizacji substancji aktywnych i tworzenie nano- i mikrokapsułek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w oparciu o poszczególne zadania badawcze:

1.    Wybór i badania fizykochemiczne biopolimerów przeznaczonych do tworzenia nano- i mikrokapsułek, w tym:

- wybór i zakup substancji pochodzenia naturalnego (biopolimerów) oraz innych chemicznych substancji pomocniczych niezbędnych do tworzenia nano- i mikrokapsułek,

- oznaczenie właściwości fizykochemicznych wybranych biopolimerów oraz określenie parametrów niezbędnych do otrzymania nano – mikrokapsułek (m.in. dobór stężeń, właściwości reologicznych, itp.).

W celu realizacji Zadania 1  wymagane jest aby na wyposażeniu jednostki badawczej znajdowały się minimum takie urządzenia jak:

- reometr np. Reometr AR-G2 (TA Instruments) lub inny o zbliżonych parametrach,

- mieszadło magnetyczne z grzaniem, np. IKA RCT basic lub inne o zbliżonych parametrach,

- waga analityczna, np. Radwag AS 110/C/2 lub inna waga analityczna (min. 10 mg, max. 110 g),

- waga analityczna do 1000 g.

2. Opracowanie innowacyjnych metod immobilizacji substancji aktywnych i tworzenie nano- i mikrokapsułek (procesy emulsyjne oraz mikrokapsułki hydrożelowe), w tym:

- opracowanie technologii immobilizacji naturalnych substancji aktywnych (1-5 substancji) wybranych i dostarczonych przez firmę Clochee, z zastosowaniem metod tworzenia mikrokapsułek hydrożelowych (o średnicy kapsuł do 5 mm) oraz metod wykorzystujących procesy emulsyjne (o średnicy kapsuł do 50 µm),

- wstępne próby aplikacyjne otrzymanych nano – i mikrokapsułek z substancją aktywną do mas kosmetycznych wybranych i dostarczonych przez firmę Clochee oraz charakterystyka otrzymanych układów w warunkach laboratoryjnych jednostki badawczej (m.in. pod katem stabilności).

W celu realizacji Zadania 2 wymagane jest aby na wyposażeniu jednostki badawczej znajdowały się dodatkowo minimum takie urządzenia jak:

-  homogenizator laboratoryjny np. CAT Unidrive 1000  lub inny o zbliżonych parametrach,

- laboratoryjny homogenizator ultradźwiękowy UP 400S (Hielsher) lub inny o zbliżonych parametrach,

- pompa dozująca np. ELADOS EMP II z atomizerem SU 11 lub inna o zbliżonych parametrach,

- analizator rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,02-2000 µm, np. Mastersizer 2000 (Malvern) lub inny o zbliżonych parametrach,

- mikroskop stereoskopowy SteREO Discov. V20 lub inny o zbliżonych parametrach,

- skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem LVSTD i analizatorem EDS - SEM VEGA/LMU (Tescan Czechy) lub inny o zbliżonych parametrach,

- wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), np. Smartline (Knauer) wyposażona w detektory RI, UV, DAD; termostat, autosampler oraz kolumny chromatograficzne lub inna o zbliżonych parametrach.

3.    Produkcja nano- i mikrokapsułek z wybraną substancją aktywną do celów aplikacyjnych w większej skali (1-2 kg/1-2 l), w tym:

- produkcja nano- i mikrokapsułek wg opracowanej technologii immobilizacji naturalnych substancji aktywnych (1-5 układów), w większej ilości (1-2 kg/1-2 l), pozwalającej na przeprowadzenie testów przez firmę Clochee.

W celu realizacji Zadania 3 niezbędna będzie aparatura/urządzenia wymienione w wymaganiach  zadania 1 i 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.           

Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena netto za wykonania usługi

25%

Posiadane udokumentowane działania w opracowywaniu nano i mikrokapsułek

25%

Doświadczenie w realizacji projektów badawczych

25%

Posiadanie wymaganych urządzeń

25%

Kryterium dopuszczające: gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia od 01.09.2015r. do 01.09.2016 r.

Sposób oceny oferty:

Za każde z kryteriów będzie przyznany jeden punkt. Wygrywa oferta, która uzyska 4 punkty.

W przypadku uzyskania pełnej punktacji przez kilka instytucji/firm decyduje najkorzystniejsza cena netto za wykonanie usługi.

Miejsce składania ofert:

  1. Osobiście w siedzibie firmy ul. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin
  2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy ul. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin
  3. Na adres e-mail’owy: daria.prochenka@clochee.com

Kontakt po stronie zamawiającego: Daria Prochenka, tel: 608 550 551

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 08.06.2015 r.

Złożona oferta powinna zawierać:

·      nazwę i adres oferenta,

·      dane kontaktowe,

·      data wystawienia oferty,

·      dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,

·      termin ważności oferty (minimum 100 dni).

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Clochee do żadnego określonego działania.

·      Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Clochee do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Clochee  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

·      Firma Clochee  nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

·      Clochee zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.    Załącznik 1 - Wzór oferty.

 

 

Inne artykuły w Akademii Clochee

Kosmetyki naturalne - jakie kupować? To pytanie, które dopada każdego, kto postanawia rozpocząć przygodę z ekologiczną pielęgnacją. W obecnych czasach zdrowie stało się niezwykle modne. Trudno się nie zgodzić, że to bardzo pozytywny trend. Rewolucja dotyczy zarówno aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania jak i stosowanych kosmetyków. Popyt ciągnie za sobą podaż, wobec czego na rynku pojawił się zalew najróżniejszych preparatów mających w nazwie „eko”, „bio” czy „organic”. W gąszczu ofert naprawdę łatwo się pogubić, dlatego przedstawiamy najważniejsze zasady kupowania kosmetyków naturalnych. Nie dajmy się nabić w eko-butelkę!

Czytaj dalej

Substancje zapachowe zawsze kojarzyły się z luksusem. W codziennym życiu towarzyszą nam nie tylko w postaci perfum. Powszechne zastosowanie mają także w większości kosmetyków. Poza przyjemnością, jaką sprawiają, mogą jednak powodować m.in. alergie. Jak to się ma do kosmetyków naturalnych?

Czytaj dalej

Nie tylko poprawisz swoje mikrokrążenie i wygładzisz skórę ale także zaznasz nieziemskiej przyjemności i otulisz swoje ciało cynamonowym zapachem. Tak właśnie działa nasz cynamonowy peeling. A jeśli lubisz bardziej zmysłowe zapachy w te święta możesz też sięgnąć po balsam o korzennym aromacie. Wszystko podane bardzo ekskluzywnie.

Czytaj dalej

Podrażniona, spękana, sucha i szorstka w dotyku skóra dłoni jest poważnym zmartwieniem dotyczącym sfer estetycznej i zdrowotnej. Dłonie są najczęściej eksponowaną częścią ciała. Wielokrotnie w ciągu dnia wyciągamy je podczas przywitania, podając różne przedmioty, czy wskazując coś, więc wszelkie widoczne mankamenty wywołują w nas poczucie dyskomfortu. Zadbane i wypielęgnowane dłonie są najlepszą ozdobą i wizytówką, dlatego dajemy Wam wskazówki, jak zadbać o zdrowie i dobry wygląd skóry, stosując ekologiczne kosmetyki i przestrzegając zasad higieny.

Czytaj dalej