Dokumenty informacyjne

Zapytanie ofertowe nr 01/2015

2015-06-01

Firma Clochee sp. z. o. o. planuje realizację projektu pt: „Innowacyjne metody aplikacji substancji aktywnych w masie kosmetycznej”. Projekt ma dotyczyć opracowania i wdrożenia do sprzedaży kosmetyków naturalnych z zastosowaniem miko i nanokapsułek jako nośników wybranych substancji aktywnych w masie kosmetycznej.

W związku z powyższym firma Clochee zaprasza do składania ofert na usługę: Opracowanie innowacyjnych metod immobilizacji substancji aktywnych i tworzenie nano- i mikrokapsułek.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZAMÓWIENIE: Opracowanie innowacyjnych metod immobilizacji substancji aktywnych i tworzenie nano- i mikrokapsułek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w oparciu o poszczególne zadania badawcze:

1.    Wybór i badania fizykochemiczne biopolimerów przeznaczonych do tworzenia nano- i mikrokapsułek, w tym:

- wybór i zakup substancji pochodzenia naturalnego (biopolimerów) oraz innych chemicznych substancji pomocniczych niezbędnych do tworzenia nano- i mikrokapsułek,

- oznaczenie właściwości fizykochemicznych wybranych biopolimerów oraz określenie parametrów niezbędnych do otrzymania nano – mikrokapsułek (m.in. dobór stężeń, właściwości reologicznych, itp.).

W celu realizacji Zadania 1  wymagane jest aby na wyposażeniu jednostki badawczej znajdowały się minimum takie urządzenia jak:

- reometr np. Reometr AR-G2 (TA Instruments) lub inny o zbliżonych parametrach,

- mieszadło magnetyczne z grzaniem, np. IKA RCT basic lub inne o zbliżonych parametrach,

- waga analityczna, np. Radwag AS 110/C/2 lub inna waga analityczna (min. 10 mg, max. 110 g),

- waga analityczna do 1000 g.

2. Opracowanie innowacyjnych metod immobilizacji substancji aktywnych i tworzenie nano- i mikrokapsułek (procesy emulsyjne oraz mikrokapsułki hydrożelowe), w tym:

- opracowanie technologii immobilizacji naturalnych substancji aktywnych (1-5 substancji) wybranych i dostarczonych przez firmę Clochee, z zastosowaniem metod tworzenia mikrokapsułek hydrożelowych (o średnicy kapsuł do 5 mm) oraz metod wykorzystujących procesy emulsyjne (o średnicy kapsuł do 50 µm),

- wstępne próby aplikacyjne otrzymanych nano – i mikrokapsułek z substancją aktywną do mas kosmetycznych wybranych i dostarczonych przez firmę Clochee oraz charakterystyka otrzymanych układów w warunkach laboratoryjnych jednostki badawczej (m.in. pod katem stabilności).

W celu realizacji Zadania 2 wymagane jest aby na wyposażeniu jednostki badawczej znajdowały się dodatkowo minimum takie urządzenia jak:

-  homogenizator laboratoryjny np. CAT Unidrive 1000  lub inny o zbliżonych parametrach,

- laboratoryjny homogenizator ultradźwiękowy UP 400S (Hielsher) lub inny o zbliżonych parametrach,

- pompa dozująca np. ELADOS EMP II z atomizerem SU 11 lub inna o zbliżonych parametrach,

- analizator rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,02-2000 µm, np. Mastersizer 2000 (Malvern) lub inny o zbliżonych parametrach,

- mikroskop stereoskopowy SteREO Discov. V20 lub inny o zbliżonych parametrach,

- skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem LVSTD i analizatorem EDS - SEM VEGA/LMU (Tescan Czechy) lub inny o zbliżonych parametrach,

- wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), np. Smartline (Knauer) wyposażona w detektory RI, UV, DAD; termostat, autosampler oraz kolumny chromatograficzne lub inna o zbliżonych parametrach.

3.    Produkcja nano- i mikrokapsułek z wybraną substancją aktywną do celów aplikacyjnych w większej skali (1-2 kg/1-2 l), w tym:

- produkcja nano- i mikrokapsułek wg opracowanej technologii immobilizacji naturalnych substancji aktywnych (1-5 układów), w większej ilości (1-2 kg/1-2 l), pozwalającej na przeprowadzenie testów przez firmę Clochee.

W celu realizacji Zadania 3 niezbędna będzie aparatura/urządzenia wymienione w wymaganiach  zadania 1 i 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.           

Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena netto za wykonania usługi

25%

Posiadane udokumentowane działania w opracowywaniu nano i mikrokapsułek

25%

Doświadczenie w realizacji projektów badawczych

25%

Posiadanie wymaganych urządzeń

25%

Kryterium dopuszczające: gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia od 01.09.2015r. do 01.09.2016 r.

Sposób oceny oferty:

Za każde z kryteriów będzie przyznany jeden punkt. Wygrywa oferta, która uzyska 4 punkty.

W przypadku uzyskania pełnej punktacji przez kilka instytucji/firm decyduje najkorzystniejsza cena netto za wykonanie usługi.

Miejsce składania ofert:

  1. Osobiście w siedzibie firmy ul. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin
  2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy ul. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin
  3. Na adres e-mail’owy: daria.prochenka@clochee.com

Kontakt po stronie zamawiającego: Daria Prochenka, tel: 608 550 551

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 08.06.2015 r.

Złożona oferta powinna zawierać:

·      nazwę i adres oferenta,

·      dane kontaktowe,

·      data wystawienia oferty,

·      dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,

·      termin ważności oferty (minimum 100 dni).

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Clochee do żadnego określonego działania.

·      Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Clochee do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Clochee  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

·      Firma Clochee  nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

·      Clochee zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.    Załącznik 1 - Wzór oferty.

 

 

Inne artykuły w Akademii Clochee

Oczy nazywane są zwierciadłem duszy. Odczytujemy z nich wiele emocji i szukamy w nich czyjegoś zrozumienia, w każdej rozmowie łapiąc kontakt wzrokowy z rozmówcą. Dlatego powinniśmy poświęcać im dużo uwagi, dbając o ich naturalną pielęgnację.

Czytaj dalej

Peeling enzymatyczny doskonale sprawdza się w oczyszczaniu nie tylko skóry wrażliwej, podatnej na podrażnienia, trądzikowej i naczynkowej, lecz także do pielęgnacji wszystkich innych typów cery. Dzięki swoim naturalnym właściwościom jest on zarówno skuteczny, jak i delikatny. Sięgając po takie rozwiązanie, warto także postawić na peeling enzymatyczny z gamy organicznych kosmetyków naturalnych. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wybieramy rozwiązanie w pełni bezpieczne i ekologiczne. Sprawdźmy, jak działa peeling enzymatyczny oraz jakie naturalne składniki aktywne może zawierać.

Czytaj dalej

Sucha skóra po zimie? To oczywiste, że nie jest w najlepszej kondycji - przez kilka miesięcy była nieustannie narażona na ciągłe wahania temperatur, siarczysty mróz i zgubne wpływy klimatyzacji. Dlatego na przedwiośniu, kiedy śnieg nam już niestraszny a słońce coraz dłużej pozostaje na horyzoncie, naszej cerze należy się szczególny rodzaj pielęgnacji, dzięki któremu szybko odzyska dawną formę. Oto 20 porad na piękną cerę wiosną!

Czytaj dalej

Jak często powinnyśmy zmieniać kosmetyki? Często słyszymy, że w zależności od pory roku. Czy to nie jest zwykły chwyt marketingowy i czy dotyczy to także kosmetyków naturalnych? Polska marka kosmetyków naturalnych Clochee przygotowała dla Was praktyczny poradnik.

Czytaj dalej