Regulamin konkursu

2018-05-23

 

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.  Organizatorem konkursu  pod nazwą "Nowość Clochee" (dalej zwanego:  "Konkursem") jest  „Clochee Sp. Z o.o.” z siedzibą w Szczecinie, Ks.  Bogusława X 10/2,  70-441 Szczecin, Polska (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach  określonych niniejszym regulaminem  (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.  Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak, na stronie internetowej organizatora pod linkiem: https://www.clochee.com/regulamin-konkursu

1.4. Portal instagram.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu,  jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.7. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:

  • I i II miejsce: Rozświetlający krem SPF 30
  • III i IV miejsce: Lekki balsam nawilżający słodka pomarańcza i chili 250 ml 
  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając ze strony internetowej clochee.com oraz na fanpage Clochee na portalu instagram.com

2.2. Konkurs będzie trwał od 14.09.2018 r. od godziny 11:30 do 16.09.2018 r. do godziny 23:59.

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
  • Należy obserwować nasz kanał @clochee_simplyorganic oraz pod zdjęciem specjalnie oznacznym konkursem na instagramie odpowiedzieć  w jak najbardziej kreatywny sposób na pytanie: "Jak wygląda Twój ulubiony krok w codziennej pielęgnacji?". Pod uwagę bierzemy wyłącznie pojedynczą odpowiedź; tylko pierwsza propozycja jednej osoby będzie rozpatrywana podczas wyłonienia zwycięzców. 
  1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w ciągu 1 dnia od daty zakończenia Konkursu.

4.2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na fanpage Clochee na instagramie.

4.3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

4.4.  Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią  fantową,  zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik  zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia  29 lipca  1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr  4, poz. 27, z  późn. zm.).

5.2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.